Sunday, November 1, 2009

PENGENALAN

MISI, VISI, MOTTO DAN FALSAFAH SMRA JOHOL TERKINI
MISI SM RENDAH AGAMA JOHOL
Mewujudkan satu pasukan guru dan staf yang komited dengan tugas mendidik dan membimbing murid-murid kea rah ketinggian sahsiah, berketerampilan dan menguasai pelbagai ilmu pengetahuan. Membina kecemerlangan dalam kurikulum, ko-kurikulum serta iklim sekolah yang sejahtera sentiasa selaras dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan.

VISI SM RENDAH AGAMA JOHOL
SM Rendah Agama Johol menjadi sekolah agama pilihan di kalangan sekolah terbaik daerah Kuala Pilah.

MOTO SM RENDAH AGAMA JOHOL
“Berdisiplin, Bersahsiah dan Berilmu”

FALSAFAH SM RENDAH AGAMA JOHOL
Memberi pendidikan yang terbaik kepada semua murid melalui usaha terancang bagi menghasilkan kecemerlangan sahsiah, kurikulum dan ko-kurikulum berlandaskan Al-Quran dan Al-Sunnah.

No comments:

Post a Comment

SELAMAT DATANG KE PUSAT SUMBER SM RENDAH AGAMA JOHOL

TERIMA KASIH KERANA SUDI MENGUNJUNGI LAMAN BLOG PSS SM RENDAH AGAMA JOHOL

SEKOLAH MENENGAH RENDAH AGAMA JOHOL